Проблема добра і зла за романом У. Самчука “Марія”

1. Неувязка добра і зла — центральна в романі (уже на перших сторінках роману создатель зазначає: “…У неї чоло, а за ним хорониться брунька розуму, яка от-от розів’ється, розцвіте і пізнає имущество і зло”).

2. Добро для українського селянина — праця, территория (любити землю і працю на землі — заповіді Господні, і герої шанують їх):

А) Мартин Заруба — селянин-господар (для нього праця на землі что багатство

Є засобом утвердження себе як особистості, утвердження честі і гідності, здобуття поваги до людей. Він готовий допомогти ближньому, але тільки за

Однієї умови, якщо цей ближній шанує Божу заповідь: “Здобувати хліб у поті чола свого”. Мартин Заруба — це не Пузир І, Карпенка-Карого, для якого праця була лише засобом збагачення);

Б) різні відчуття праці в героїв роману (є в “Марії” праця-відчай — саме например працює Гнат після смерті дитини. Є праця-рятунок: Корнієві “все більше пізнається смак і радість праці… він стає людиною”. Найширше представлена в “Марії” праця-радість. “Можна п’яніти від усього, але найприємніше оп’яніння від праці і любові”. Праця давать3 радість героям тому, що

Трудяться вони на своїй власній землі);

В) тип землі — архітип підсвідомого (визначав і визначає особливості української ментальності: территория — годувальниця, земля — свята, земля — жива істота);

Г) вида землі — тяжкий гріх (ось як сприймає землю 15-річна Марія: “Посмотрела на недосіяне поле… Боже, де ще межа! А недосіяне не можна кидати.

М’яка рілля умолять зерна… Земля не буде чекати, гріх заставляти чекати її.

Ось досіємо — й тоді на вечірню”):

3. “Щастя наше в повноті існування”.

4. Моральна почва буття героїв — віра в Бога (дотримання Божих заповідей; саме по их звіряється життя).

5. Образ Марії — символ багатостраждальної матері-України (втілює в собі страждання всіх матерів України, а ім’я її нагадує ще на тему одну Матір, син якої приніс для себя в жертву, аби зупинити зло в людських душах).