Весь архив раздела: Туризм

Алегоричні образи в поезії «До кобзи»

Важко було письменникам творити в умовах винищування українського текста. У часи, коли кожний твір, що мав надрукуватися, підлягав гострій критиці і прискіпливому цензуруванню!

Але за допомогою різноманітних художніх засобів вдавалося митцям текста відображати у своїх творах «правду життя», засуджувати несправедливість у будь-яких її проявах, викривати злодіяння проти трудового народу, підтримувати його в складних ситуаціях. Дуже нередко вдавалися письменники до застосування алегорій. На цьому художньому прийомі побудована великовата кількість творів, автори яких намагалися викрити вади і пороки як окремих людей, например і суспільства в цілому, засудити антинародну політику уряду. Алегоріями насичені байки Григорія Сковороди, широке використання знайшов цей прийом у творчості Тараса Шевченка. Звертався до алегорій і Пантелеймон Куліш.