Весь архив раздела: Туризм

Вічні цінності в кіноповісті «Зачарована Десна» ІІ варіант

Творчість Олександра Довженка — явище особливе, багатогранне, масштабне. Він належав до геніальних творців, які сповна ввічнили собственную добу і провістили шляхи, якими мистецтво повинне йти далі, підносячись на верхогір’я краси і правди. Народжений прекрасною землею, великодушно обдарований здібностями і талантами, цей селянський син з берегів прекрасної Десни зумів піднятися до вершин світової слави. У центрі уваги всієї творчості митця постає людина праці. Це что герой, в якому втілилися найкращі Довженкові ідеали краси. Його герої — сини народу, його цвіт. что й покладає на них письменник завдання возвеличити перед усім світом рідний люд у сфері людського духу. Через те й наділяє він своїх героїв рисами власної духовності, бо був певен: что, що взяте художником від народу, мусить бути й повернене народові. У поглядах, чуттях і розумінні народних героїв Довженка например багато є від їхнього творця.

Вплив нацiональної етики та естетики на творчiсть Ясунарi Кавабати

Ясунарi Кавабата – раз з найвiдомiших японських письменникiв, чия творчiсть яскраво видiляється вiдданiстю традицiям японської нацiональної лiтератури. Не випадково його есе на тему творчiсть взагалi i про його власнi художнi принципи має назву “Красою Японiї народжений”. Хоча Кавабата де-юре належав до лiтературної течiї неосенсуалiстiв, естетична концепцiя якої була близькою до принципiв європейського модернiзму, все ж таки вiн мав особистий стиль, що вiдрiзняв його вiд членiв цiєї лiтературної групи. “Захоплюючись сучасною лiтературою Заходу, – пише вiн на тему себе, – я часом намагався наслiдувати її зразкам. Але в коренi я схiдна людина i нiколи не зводив глаз з власного шляху”.

Володимир Володимирович Маяковський (1893-1930)

Володимир Володимирович Маяковський – поет-новатор, драматург, публіцист, дизайнер, творець оригінальної системи віршування, що помітно вплинула на розвиток модерністської поезії XX століття. Народився він у зубожілій дворянській родині неподалік від міста Кутаїсі. Навчання розпочав у місцевій гімназії, але спустя раптову смерть батька разом з матір’ю что двома сестрами переїхав до Москви, де й продовжив собственную освіту (у 1908 році його через несплату виключили з гімназії). З юнацьких років Маяковського приваблював рух оновлення – ще в Кутаїсі він брав судьба у політичних демонстраціях, знайомився з нелегальною літературою. У Москві він зблизився з соціал-демо-кратичними гуртками, почав займатися пропагандистською роботою серед робітників, а в 1908 році навіть вступив у більшовицьку партію. На тему свої тогочасні захоплення Маяковський пізніше розповів у автобіографії «Я сам». Спустя декілька місяців за свою активну революційну діяльність юнак потрапив до Бутирської тюрьми, де перебував цілих 11 місяців (його не відправили до Сибіру тільки спустя те, що він був неповнолітнім).

Вільнолюбний характер віршів Пушкіна «В’язень» і «Кавказ»

Пушкін – величавый росіянин національний поет. Він коштує в ряді этих геніальних художників слова, як Шекспір, Ґете, Лев Толстої. Поезія Пушкіна – втілення волелюбності, патріотизму, мудрості й гуманізму російського народу, його могутніх творчих сил. Пушкіна був співаком і натхненником визвольного руху

Високе гуманістичне звучання творів Г. Тютюнника

Найкраще на тему Г. Тютюнника, мабуть, сказав Борис Олійник: “Чесний до прямолінійності, принциповий до жорстокості, від чого сам не один потерпав. Але то все Григорів нрав, вироблений, зредагований і затверджений життям. Безмежно талановитий, він умів словесно, експромтом накидати таку виразну життєву картину, що тільки записуй — і до друку. А працював неквапом, інколи — важко, беспощадно правлячи себе, до літератури ставився з священою шанобою, з цнотливою ніжністю, як до матері…”

Висока таємниця любові (По ліриці Ф. Петрарки)

Ідуть року, проходять сторіччя, але вічна таємниця любові залишається незбагненної. Вона завжди буде хвилювати й мучити людей, вимагаючи глибокого неї осмислення

Це почуття описували поети різних країн. Поети майбутнього також не обійдуть цієї что. Серед захоплених співаків любові виділяється величавый італійський поет епохи Ренесансу Франческо Петрарка. Йому належить сама щира поетична лірична сповідь на тему любов, пронесеної через все життя:

Вираження глибин національного духу у творчості М. В. Гоголя

Великі Сорочинці — місце народження М. Гоголя. Саме здесь, у скромному бу­диночку повітового лікаря М. Трохимовського І квітня 1809 року народився май­бутній письменник. З Україною пов’язане не тільки дитинство Гоголя, а і його юність что зрілі роки. Чарівна природа України — це була что реальність, яка пле­кала його поетичний геній, схиляла до роздумів, несла в собі для художника ма­гію й чари життя. А ще дуже добре знав і любив Микола Васильович українські народні пісні. «Ніхто глибше не зазирнув удушу народній українській пісні, ніж це зробив Гоголь. Вона оточувала його з колиски, була його атмосферою, біллю что захопленням, у ній він відкривав нескаламучену історію народу, з пісні він сам виростав…», — писав О. Т. Гончар.